Ocenenie CFO roka

CFO roka je ocenenie finančných riaditeľov na Slovensku za ich mimoriadne výsledky, aktívny prístup a prínos k modernému finančnému manažmentu.V jedenástom ročníku súťaže CFO roka 2018 sa stretla pätica silných kandidátov, ktorí z desiatich nominovaných dosiahli najviac bodov v celkovom hodnotení. Kandidátov nominuje odborná komisia, ktorú okrem vyhlasovateľov (týždenník TREND, CFO Club) tvoria aj ďalší odborní partneri – spoločnosti KPMG, BDO, Deloitte, EY a PwC a Slovenská asociácia podnikových finančníkov. Členovia komisie hodnotia nominovaných CFOs, stretávajú sa s nimi a napokon vyberú najlepších. Zohľadňujú pritom nielen finančné výsledky ich firiem, ale najmä ich vplyv na dosiahnuté výsledky a prístup k modernému finančnému manažmentu.

Galavečer CFO roka 2018

Nominovaní

Súťaž sa skladá z niekoľkých kôl. Kandidátov hodnotí odborná komisia, ktorá posudzuje kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele kandidátov, ktorí sa rozhodli do súťaže zapojiť a poslali požadované podklady. Z kvantitatívnych sú najdôležitejšie rentabilita nákladov, obrátka aktív, celková zadlženosť a pohotová likvidita firmy. Kandidáti písomne odpovedajú na otázky, ktoré skúmajú kvalitatívne parametre ich pôsobenia vo firme: úlohu v manažmente spoločnosti, KPIs, zodpovednosť za získavanie zdrojov, najdôležitejšie projekty a inovácie, riadenie ľudí, účasť na legislatívnom procese, reprezentáciu firmy či dodržiavanie etických zásad. Nasleduje interview s kandidátmi, ktoré vedú členovia komisie, aby hodnotenie doplnili o osobný kontakt. Kvantitatívne a kvalitatívne parametre majú v konečnom výsledku váhu 30:70.

Všetky vstupné dáta vyhodnotí odborný garant ocenenia, ktorý je členom komisie a predloží priebežné poradie kandidátov. Komisia  návrh prediskutuje a vytvorí short list s piatimi finalistami.

Finalisti CFO roka 2018 

CFO roka 2018_Janicek Jaroslav_YIT
Jaroslav Janíček
YIT Slovakia
Martin Kováč SATUR Travel
Martin Kováč
SATUR Travel
Vladimír Lukáč OMV Slovensko
Vladimír Lukáč
OMV Slovensko
Martin Spišák MERCK
Martin Spišák
MERCK
Petra Zborilová Maccaferri Enterprising Europe
Petra Zborilová
Maccaferri Manufacturing Europe

Víťaz CFO roka 2018

Blahoželáme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná porota

Kandidátov hodnotí odborná komisia, ktorú okrem vyhlasovateľov tvoria ďalší odborní partneri – spoločnosti BDO, Deloitte, EY a PwC a Slovenská asociácia podnikových finančníkov. Odborníci sledujú aktuálne dianie, pozoruhodné výsledky a úspechy dosiahnuté vo finančnom manažmente počas celého roku.

Aj verejnosť sa môže zapojiť do hodnotenie prostredníctvom online hlasovania na stránke cforoka.sk. Názor verejnosti ovplyvní výsledok váhou 50 percent. Ďalšími 50 percentami závaží poradie, na ktorom sa zhodla odborná komisia.

Jurina
Ľubomír Jurina

Vedúci redaktor, “Otec” ankety

Týždeník TREND

Zuzana Slovincova detail
Zuzana Slovincová

Executive Director

CFO Club

Lubos-Vanco
Luboš Vančo

Predseda rady partnerov

KPMG

Lorencovicova_Ivana
Ivana Lorencovičová

Financial advisory partner

Deloitte

Matej-Bosnak2
Matej Bošňák

Country Managing Partner
Ernst & Young

Zuzana Povecová
Zuzana Povecová

Manažér

BDO

pavukova
Alica Pavúkova

Partner, Assurance Leader Slovakia

PwC

Miroslav Bielčik, Chief Financial Officer, PosAm, small2
Miroslav Bielčik

CFO PosAm

Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Partneri

Ďakujeme partnerom za podporu podujatia.
Veríme, že ich inovatívne produkty a služby Vás posunú o krok vpred a poskytnú Vám tak ďalšiu konkurenčnú výhodu.

GENERÁLNY PARTNER
Kooperativa_logo
HLAVNÝ PARTNER
Komercni-Banka-logo
IMAGE PARTNER
bernhardt ok min
MOBILITY PARTNER
Motor Car Bratislava logo
PARTNER
Wine expert
ODBORNÍ PARTNERI

História

V roku 2018 súťaž CFO roka oslávila 10.ročník

Súťaž finančných riaditeľov vznikla v čase finančnej krízy s cieľom oceniť ich mimoriadny prínos v kritickom období, ktoré ohrozovalo samotnú existenciu firiem. Počas desiatich rokov sa zameranie súťaže rozšírilo – finančný manažment prešiel prudkým vývojom a CFO sa stali partnermi pri riešení úloh, ktoré ďaleko presahujú štandardné finančné témy. Do súťaže sa postupne zapojilo viac ako 150 finančných riaditeľov a hoci pre odbornú porotu nebolo rozhodovanie jednoduché, výber potvrdzuje jej zodpovedný prístup. Ocenenie získali manažéri, ktorým sa v danom roku podali výnimočný výkon, ale aj tí, čo dlhodobou systematickou prácou posúvali svoje firmy k úspechu. Všetci majú spoločnú črtu – ukázali schopnosť ďalej rásť a vďaka svojej profesionalite i verejnej aktivite reprezentujú schopných slovenských firemných finančníkov často aj v medzinárodnom prostredí.

Galavečer CFO roka 2018

Miesto

Galavečer CFO roka sa koná v jednej z najprestížnejších budov mesta, hoteli Radisson Blu Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Áno, som CFO a mám záujem o účasť na Galavečeri CFO roka.

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Zúčastniť sa
Informácie
Organizátori