Do vyhlásenia víťaza ankety CFO roka 2019, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2020, ostáva už len

Ocenenie CFO roka

CFO roka je ocenenie finančných riaditeľov na Slovensku za ich mimoriadne výsledky, aktívny prístup a prínos k modernému finančnému manažmentu. Kandidátov nominuje odborná komisia, ktorú okrem vyhlasovateľov (týždenník TREND, CFO Club) tvoria aj ďalší odborní partneri – spoločnosti KPMG, BDO, Deloitte, EY a PwC a Slovenská asociácia podnikových finančníkov. Členovia komisie hodnotia nominovaných CFOs, stretávajú sa s nimi a napokon vyberú najlepších. Zohľadňujú pritom nielen finančné výsledky ich firiem, ale najmä ich vplyv na dosiahnuté výsledky a prístup k modernému finančnému manažmentu. Viac o kritériách účasti a pravidlách ocenenia CFO roka nájdete v štatúte ocenenia tu.

Nominovaní

Súťaž sa skladá z niekoľkých kôl. Kandidátov hodnotí odborná komisia, ktorá posudzuje kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele kandidátov, ktorí sa rozhodli do súťaže zapojiť a poslali požadované podklady. Z kvantitatívnych sú najdôležitejšie rentabilita nákladov, obrátka aktív, celková zadlženosť a pohotová likvidita firmy. Kandidáti písomne odpovedajú na otázky, ktoré skúmajú kvalitatívne parametre ich pôsobenia vo firme: úlohu v manažmente spoločnosti, KPIs, zodpovednosť za získavanie zdrojov, najdôležitejšie projekty a inovácie, riadenie ľudí, účasť na legislatívnom procese, reprezentáciu firmy či dodržiavanie etických zásad. Nasleduje interview s kandidátmi, ktoré vedú členovia komisie, aby hodnotenie doplnili o osobný kontakt. Kvantitatívne a kvalitatívne parametre majú v konečnom výsledku váhu 30:70.

Všetky vstupné dáta vyhodnotí odborný garant ocenenia, ktorý je členom komisie a predloží priebežné poradie kandidátov. Komisia  návrh prediskutuje a vytvorí short list s piatimi finalistami.

Daniel Bekeš
Embraco Slovakia s.r.o.
Peter Jung
NN životná poisťovňa, a.s.
Eva Jurkovičová
Schaeffler Skalica, spol, s.r.o.
Martin Labaš
Labaš s.r.o.
Peter Malec
Budamar logistics, a.s.

Odborná porota

Tomas Skrivanek TREND
Tomáš Skřivánek
Zuzana Slovincova detail
Zuzana Slovincová
Lubos-Vanco
Luboš Vančo
Lorencovicova_Ivana
Ivana Lorencovičová
Tomas Precek EY
Tomáš Přeček
Michal Blasko BDO
Michal Blaško
pavukova
Alica Pavúkova
Miroslav Bielčik, Chief Financial Officer, PosAm, small2
Miroslav Bielčik
PARTNERI

História

Galavečer CFO roka 2018

Miesto

Áno, som CFO a mám záujem o účasť na Galavečeri CFO roka.

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Organizátori