Do ukončenia hlasovania verejnosti v ankete CFO roka 2019 ostáva už len

Please correct any required fields and submit again.
Hlasovanie verejnosti o ocenení CFO roka 2020 bolo ukončené. Výsledky budú vyhlásené dňa 27.9.2020.

Ocenenie CFO roka

CFO roka je ocenenie finančných riaditeľov na Slovensku za ich mimoriadne výsledky, aktívny prístup a prínos k modernému finančnému manažmentu. Kandidátov nominuje odborná komisia, ktorú okrem vyhlasovateľov (týždenník TREND, CFO Club) tvoria aj ďalší odborní partneri – spoločnosti KPMG, BDO, Deloitte, EY a PwC a Slovenská asociácia podnikových finančníkov. Členovia komisie hodnotia nominovaných CFOs, stretávajú sa s nimi a napokon vyberú najlepších. Zohľadňujú pritom nielen finančné výsledky ich firiem, ale najmä ich vplyv na dosiahnuté výsledky a prístup k modernému finančnému manažmentu. Viac o kritériách účasti a pravidlách ocenenia CFO roka nájdete v štatúte ocenenia tu.

Nominovaní

Súťaž sa skladá z niekoľkých kôl. Kandidátov hodnotí odborná komisia, ktorá posudzuje kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele kandidátov, ktorí sa rozhodli do súťaže zapojiť a poslali požadované podklady. Z kvantitatívnych sú najdôležitejšie rentabilita nákladov, obrátka aktív, celková zadlženosť a pohotová likvidita firmy. Kandidáti písomne odpovedajú na otázky, ktoré skúmajú kvalitatívne parametre ich pôsobenia vo firme: úlohu v manažmente spoločnosti, KPIs, zodpovednosť za získavanie zdrojov, najdôležitejšie projekty a inovácie, riadenie ľudí, účasť na legislatívnom procese, reprezentáciu firmy či dodržiavanie etických zásad. Nasleduje interview s kandidátmi, ktoré vedú členovia komisie, aby hodnotenie doplnili o osobný kontakt. Kvantitatívne a kvalitatívne parametre majú v konečnom výsledku váhu 35:65.

Všetky vstupné dáta vyhodnotí odborný garant ocenenia, ktorý je členom komisie a predloží priebežné poradie kandidátov. Komisia  návrh prediskutuje a vytvorí short list s piatimi finalistami.

Daniel Bekeš
Embraco Slovakia s.r.o.

Profil

Vyštudoval financie a finančný manažment na Technickej univerzite v Ostrave. Ako finančný kontrolór pracoval v spoločnostiach Matador či Stiga. Takmer osem rokov bol súčasťou Whirlpoolu, kde sa cez post finančného riaditeľa v Poprade prepracoval až do Talianska na funkciu EMEA industrial operation & manufacturing controller. V spoločnosti Embraco pracuje ako finančný manažér od apríla 2018. Plní funkciu regionálneho a lokálneho CFO pre Embraco Slovakia, v ktorom pracuje 2 300 zamestnancov.

Peter Jung
NN Životná poisťovňa, a.s.

Profil

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, vzdelanie si rozšíril trojročným programom na rozvoj manažérskych zručností v Rakúsku aj absolvovaním vybraných skúšok z programu ACCA. Je certifikovaný daňový poradca. Do funkcie riaditeľa pre financie a riadenie rizík v troch slovenských entitách NN nastúpil v roku 2017. V tom čase mal za sebou viacročné skúsenosti na vedúcich postoch v subjektoch finančného sektora. Od januára 2019 zastáva funkciu CFO a člena predstavenstva pre všetky spoločnosti NN na Slovensku vrátane spoločností skupiny Aegon.

Eva Jurkovičová
Schaeffler Group SK/CZ

Profil

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V spoločnosti Schaeffler pracuje od jej vzniku v roku 1993. Jej pozícia sa postupne vyprofilovala na postavenie finančnej riaditeľky. Expanziou Schaeffleru pribrala do svojej agendy aj ostatné české a slovenské podniky. Priamo jej reportuje osem pracovníkov, celkovo má však na oddelení 55 zamestnancov. Jej najdôležitejším projektom v posledných troch rokoch bola integrácia českých spoločností do slovenskej organizácie a vybudovanie česko-slovenského kampusového finančného oddelenia.

Martin Labaš
Labaš s.r.o.                                    .

Profil

Funkciu finančného riaditeľa firmy Labaš zastáva od roku 2018. Vyštudoval Fakultu manažmentu na Prešovskej univerzite. Po štúdiu na vysokej škole absolvoval sedem rokov na rôznych manažérskych postoch, po ktorých nastúpil do funkcie CFO. V súčasnosti ukončuje štúdium MBA v programe strategický manažment. Košický veľkoobchod s potravinami Labaš, ktorý má aj vlastné supermarkety Fresh Plus, úspešne konkuruje medzinárodným reťazcom. Minulý rok uzatvoril s celkovými tržbami 269 miliónov eur, čo znamenalo medziročný rast o päť percent.

Peter Malec
Budamar Logistics, a.s.

Profil

Vyštudoval financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Takmer päť rokov pôsobil na rôznych postoch v Istrobanke vrátane šéfa oddelenia kontrolingu. Do Budamaru prešiel zo Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde mal na starosti účtovníctvo a dane. Finančným riaditeľom Budamar Logistics je už štrnásť rokov. Medzi najvýznamnejšie inovácie prijaté v predošlom období patrí výstavba bezkontaktného prekládkového centra a centralizácia riadenia dopravy a regulácia naprieč viacerými dopravnými spoločnosťami v skupine.

Odborná porota

Tomas Skrivanek TREND
Tomáš Skřivánek
Zuzana Slovincova detail
Zuzana Slovincová
Lubos-Vanco
Luboš Vančo
Lorencovicova_Ivana
Ivana Lorencovičová
Tomas Precek EY
Tomáš Přeček
Michal Blasko BDO
Michal Blaško
pavukova
Alica Pavúkova
Miroslav Bielčik, Chief Financial Officer, PosAm, small2
Miroslav Bielčik
PARTNERI

História

Galavečer CFO roka 2018

Podujatie bolo pre verejnosť zrušené.

Áno, som CFO a mám záujem o účasť na Galavečeri CFO roka.

CFO roka

CFO roka je ocenenie osobností za ich mimoriadny prínos, profesionálne výsledky a verejnú aktivitu v oblasti finančného riadenia na Slovensku.

Organizátori