AKO PREBIEHA HODNOTENIE?

Hodnotenie sa skladá z niekoľkých častí. Komisia posúdi:

  1. kvantitatívne ukazovatele a výsledky spoločnosti nominovaného,
  2. kvalitatívne parametre vychádzajúce z písomných odpovedí nominovaného na otázky dotazníku
  3. Súčasťou hodnotenia je aj interview s kandidátmi, ktoré vedú členovia komisie.

Výsledky hodnotenia pre komisiu vypracuje spoluvyhlasovateľ ankety, ktorým je jeden člen komisie. Hodnotiaca komisia na základe návrhu vyberie užší okruh kandidátov (Short List) do ďalšieho kola. Zvyčajne ich býva päť. Títo nominanti sú predstavení v prílohe TREND+ a z nich sa hlasuje o víťazovi.

O OCENENÍ CFO ROKA

Ocenenie CFO roka plynulo nadväzuje na tradíciu ankety Finančný manažér organizovanej týždenníkom TREND, ktorá má svoju tradíciu od roku 2008. Toto ocenenie má za úlohu odmeniť tých najlepších finančných riaditeľov/CFOs a manažérov a vyzdvihnúť tak vysokú úroveň finančného riadenia na Slovensku.
Ocenenie CFO organizuje spoločne týždenník TREND a CFO Club, asociácia finančných riaditeľov na Slovensku.

KTO JE ODBORNÁ POROTA?

Hodnotiaca porota je zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a odborných partnerov.

Vyhlasovateľ- týždenník TREND, CFO Club a jeden z odborných partnerov- pre rok 2019 je to PwC.

Odborní partneri- BDO, CFO Club, Deloitte, EY, KPMG, PwC a SAF.

KTO MOŽE BYŤ NOMINOVANÝ?

Každý finančný riaditeľ pôsobiaci na Slovensku, ktorý počas roku dosiahol pozoruhodné výsledky a preukázal najvyššie kvality v oblasti finančného riadenia ale aj rozvoji talentov, inováciách a sociálnej zodpovednosti.

KTO MOŽE HLASOVAŤ O VÍŤAZOVI?

O víťazovi môže hlasovať aj verejnosť v internetovom hlasovaní na www.cforoka.sk. Hlasovanie ovplyvní výsledok váhou 50 percent. Ďalšími 50 percentami zaváži poradie, na ktorom sa zhodla odborná komisia, zložená zo zástupcov vyhlasovateľov a odborných partnerov.

DOTAZNÍK KVALITATÍVNYCH UKAZOVATEĽOV
HODNOTENIE KVANTITATÍVNYCH UKAZOVATEĽOV
ČASOVÝ HARMONOGRAM CFO ROKA 2019

Nominácie na CFO roka 2019 je potrebné poslať do 17.2.2020 emailom na cforoka@cfoclub.sk alebo vyplniť formulár na webe www.cforoka.sk. Po vyhodnotení dotazníkov, kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, odborná komisia určí finalistov a predstaví ich v prílohe týždeníka TREND 6.5.2020. Online hlasovanie začína 6.5.2020 a potrvá do 31.5.2020. Víťaz titulu CFO roka 2019 bude oznámený počas slávnostného galavečera dňa 4.6.2020.

ONLINE HLASOVANIE O CFO ROKA 2019

Víťaza určuje odborná komisia ako aj široká verejnosť. Odborná porota ovplyvní výsledok hlasovania váhou 50 percent.  Ďalšími 50 percentami zaváži výsledok online hlasovania na www.cforoka.sk. Hlasovať môže každý na www.cforoka.sk, a to len jedenkrát.

Online hlasovanie o víťazovi CFO roka 2019 začne 6.5.2020 a potrvá do 31.5.2020. Víťaz titulu bude vyhlásený počas Galavečer CFO roka 2019 dňa 4.6.2020.

Nominačný formulár CFO roka 2022