slider-a
Zuzana Želinská
NESS Košice

Zuzane Želinskej priniesol titul CFO roka aj osobné šťastie. Nasledovalo ocenenie Košičan roka 2016 a rok nato dostala ten najkrajší dar – narodila sa jej dcéra Zuzanka. Po tejto radostnej udalosti sa Z. Želinská postupne vrátila do spoločnosti Ness KE na svoju pôvodnú pozíciu. Okrem finančnej riaditeľky je ako jedna z dvoch konateľov aj „prevádzkovou“ riaditeľkou a finančnou kontrolórkou pre EMEA región. Umožňuje to prirodzene prepájať biznis firmy s finančným riadením a pre šikovnú manažérku je inšpirujúca aj vysoká autonómnosť. „Hoci sme súčasťou skupiny NessTechnologies, centrála nám zadáva len rámce na fungovanie a hospodárenie. Samotné riadenie, rozhodovacie procesy a voľba nástrojov sú plne v kompetencii konateľov,“ hovorí Z. Želinská. Z Ness KE sa postupne stala najvýznamnejšia softvérová spoločnosť v Košiciach s 550 IT odborníkmi. Okrem svojej hlavnej činnosti – vývoja softvéru podľa požiadaviek zákazníka – dbá aj o rozvoj komunity, mesta i kraja. Zuzana Želinská rada zdôrazňuje, že tak ako ona, aj mnoho zamestnancov spoločnosti sa cítia byť srdcom Košičanmi.

Nominačný formulár CFO roka 2022