Vladimír Lukáč OMV Slovensko
Vladimír Lukáč
OMV Slovensko

Financiám pomáha aj umelá inteligencia

Vladimír Lukáč spojil svoj profesionálny život s rakúskym ropným koncernom OMV. Vo firme pracuje takmer tri desaťročia, odkedy vstúpila na slovenský trh.

Vladimír Lukáč prešiel v OMV Slovakia prakticky všetkými pozíciami podnikových financií – od účtovníctva a analytiky cez controlling, správu pohľadávok, risk manažment až po treasury. Bol pri raste firmy, ktorá má 93 čerpacích staníc a pravidelne obsadzuje druhú pozíciu na trhu hneď za Slovnaftom.

Prínos pre korporáciu

Dnes V. Lukáč ako člen vrcholového vedenia OMV na Slovensku dozerá na chod firmy z ekonomickej stránky. Stará sa o správne účtovanie, risk management, controlling, interný kontrolný systém a bankové operácie.

Zároveň vedie oddelenie risk managementu, controllingu a interných procesov OMV pre Slovensko, Českú republiku a Maďarsko. „Zabezpečujeme sofistikované, vysoko odborné riešenia v oblasti risk managementu, controllingu a interných kontrolných processov pre firmy v týchto krajinách a staráme sa o ich cash flow,“ vysvetľuje V. Lukáč. Jeho tím zároveň zabezpečuje zúčtovanie čerpacích staníc z hľadiska všetkých účtovných operácií pre Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko a Slovensko, čo je okolo tisíc čerpačiek.

Stratégiu, rozpočty aj investície pre OMV Slovensko schvaľuje rakúska centrála podľa lokálnych požiadaviek. „Priestor na vlastnú realizáciu sa tým limituje na lokálne projekty, návrhy na zlepšovanie pracovných postupov a motiváciu ľudí,“ hovorí V. Lukáč. Napriek tomu si našiel priestor na osobný rast a prínos.

Už pätnásť rokov má na starosti získavanie interných a externých financií pre OMV Slovensko. Lokálne banky s OMV rady spolupracujú. „S veľkou materskou spoločnosťou v pozadí je pre nás, samozrejme, oveľa jednoduchšie získať zdroje ako pre malé a stredné podniky bez väzby na silnú zahraničnú firmu. Môžeme si vyberať z ponúk, ktorá je výhodnejšia nielen z hľadiska podmienok ale aj času a v poslednej dobe aj technických riešení,“ tvrdí V. Lukáč.

Digitálne technológie

Vladimír Lukáč je presvedčený, že k zvyšovaniu produktivity dnes nevedú úspory prevádzkových nákladov ale zavádzanie vyššej formy automatizácie. Na zlepšenie ekonomiky a výkonnosti firmy treba hľadať riešenia aj vo zvyšovaní výnosov. „Z mojej pozície sa takéto modely ťažko presadzujú, ale aj ako finančnému riaditeľovi sa mi darí získavať nových zákazníkov, čo ma veľmi teší. Na svojom úseku sa sústreďujem predovšetkým na štandardizáciu, harmonizáciu procesov, zavádzaniu automatizácie, ktoré v konečnom dôsledku vedú k vyššej produktivite a vlastne aj výkonnosti firmy,“ vysvetľuje kandidát na CFO roka 2018..

Cieľom OMV Slovensko je neustále rásť, poskytovať kvalitné produkty a služby. Pre oddelenie finančných operácií to okrem vyladených procesov znamená aj využitie najnovších technológií a presun do digitálneho prostredia. „Nasadzovaním nových modulov v informačnom systéme neustále zvyšujeme podiel automatických procesov. Zaviedli sme plnoautomatické spracovanie bankových výpisov systémom, ktorý sa učí sám podľa predchádzajúcich spracovaní. Momentálne sme na úrovni 98 percent automaticky spracovaných bankových transakcií,“ oceňuje V. Lukáč.

Dôležitá je atmosféra

Automatizácia procesov a dostupnosť aktuálnych informácií nezvyšuje len produktivitu, ale umožňuje aj prijímať kvalitnejšie rozhodnutia. To však nejde bez kvalitného tímu. Vladimír Lukáč riadi vyše dvadsať odborníkov na treasury, risk manažment, controllingu a tax & accounting a v oddelení operácií čerpacích staníc.

V tíme je nízka fluktuácia, hoci ako V. Lukáč priznáva, motivovať ľudí v bratislavskej konkurencii príležitostí nie je jednoduché. Nie je to len o zaujímavom odmeňovaní, ale aj o

atmosfére a sociálnom programe. „Staviam predovšetkým na komunikáciu, vysvetľovanie, prečo niečo treba zmeniť, aký to má význam, čo z toho plynie pre nás a pre firmu. Kolegovia vedia, že dvere mám vždy otvorené a vítam akýkoľvek námet na zlepšenie,“ tvrdí V. Lukáč.

Motivuje aj trojročný program pre potenciálnych manažérov v rámci OMV skupiny. Každý skúsený manažér si zároveň zvolí nástupcu a pracuje na tom, aby v relatívne krátkom čase obsiahol čo možno najviac agendy. „Veľmi sa mi tiež osvedčil mentoring a koučing pre nových spolupracovníkov, rýchlejšie tak zapadnú do kolektívu a predchádza sa nedorozumeniam.“ uzatvára V. Lukáč.

Nominačný formulár CFO roka 2022