Nominačný formulár

Petra Zborilová

Petra Zborilová Maccaferri Enterprising Europe
Petra Zborilová
Maccaferri Manufacturing Europe

Senická manažérka ozdravila financie globálnej skupiny

Skupina Maccaferri otvorila na Záhorí svoj najväčší európsky závod. Z červených čísel mu pomohla aj Petra Zborilová vďaka novému modelu financovania.

Taliansky závod Maccaferri Manufacturing sa v roku 2015 presťahoval z Brezovej pod Bradlom do Senice. Straty z nábehu výroby dosiahli takmer dva milióny eur. Nová finančná riaditeľka Petra Zborilová nastúpila s úlohou stabilizovať financie a v treťom roku už závod dosiahol zisk 75-tisíc eur.

Hoci značka Maccaferri nie je príliš známa, s výrobkami zo Senice sa stretol prakticky každý. Polovicu produkcie tvoria kovové sieťoviny, ktoré sú základom pre tzv. gabiónové ploty. Používajú sa na spevňovanie svahov a lemujú aj desiatky kilometrov slovenských diaľnic. Druhou časťou výroby sú tzv. geosyntetické produkty. Ide o rôzne ekologické geotextilné rohože, ktoré spevňujú riečiská alebo odvádzajú vodu zo striech či futbalových ihrísk.

Jasnejšie vzťahy

Medzinárodná skupina Maccaferri má vyše tridsať výrobných závodov po celom svete, „Nepodobá sa však na klasickú korporáciu, ako rodinná firma pestuje kultúru vysokej dôvery. Lokálnym manažérom dáva veľký priestor pri rozhodovaní o investíciách, riadení rizika alebo voľbe KPI pre riadenie výkonnosti firmy. Majitelia na začiatku určia svoje očakávania a veria našej kompetencii, že veci dotiahneme do konca“, hovorí P. Zborilová. V senickom závode úspešne spustila viacero pilotných projektov, ktoré boli natoľko prínosné, že sa stali vzorom aj pre ďalšie krajiny

Skupina Maccaferri je špecifická svojim obchodným modelom. Výrobné závody nedodávajú priamo na trh, ale produkty si u nich objednávajú interné obchodné jednotky, ktoré obsluhujú koncových zákazníkov. Tento model občas dostane výrobné závody do nepriaznivej situácie. Ak im napríklad obchodná jednotka dlhuje za dodávky, majú problém, pre skupinu však nie je akútny, pretože peniaze „sú tak či tak doma“.

„Chýba mi väčší prehľad v zodpovednostiach, jasné pravidlá i komerčnejší prístup vo vzťahu výroby a obchodu. Napríklad obchodníci si často objednávajú väčšie množstvá produktov, aby si urobili zásoby a boli schopní rýchlejšie a pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. Chápem, že v stavebnom biznise plánovanie nie je jednoduché, no vysoké zásoby nás finančne veľmi zaťažujú. Od nového roka sme zaviedli fakturácie skladného interným zákazníkom, čo nám podstatne vykrýva náklady na externé skladovanie“, hovorí P. Zborilová.

Nový model financovania

Najvýznamnejšiu inováciou P. Zborilovej však bola zmena financovania firmy, ktorá bola do roku 2017 financovaná výhradne z vnútorných zdrojov skupiny. „Úroky z vnútrofiremnej pôžičky boli výrazne vyššie ako na slovenskom bankovom trhu. Po mesiacoch vyjednávania sme v roku 2017 začali využívať externé zdroje pre investičné, ale aj prevádzkové financovanie. Ročne nám prinesú úspory okolo 350-tisíc eur. Okrem toho sme získali väčšiu flexibilitu, nie sme závislí od matky, ktorej rozhodnutia častokrát nevieme ovplyvniť a môžeme spoľahlivejšie plánovať cash flow“, vysvetľuje P. Zborilová.

Zmena politiky financovania dcérskych spoločností pomohla aj materskej spoločnosti. Maccaferri expanduje nielen v Európe a ambicióznu rastovú stratégiu chce zabezpečiť aj ďalšími novými akvizíciami po svete. Pomôžu pritom zdroje, ktoré okrem domácich talianskych bánk výhodne poskytnú lokálni partneri. Senický model financovania sa preto rozširuje do ďalších krajín, kde takisto začínajú viac a viac hľadať zdroje mimo skupiny.

Firemné skoro ako vlastné

Petra Zborilová je príkladom moderného finančného manažéra, ktorý firmu nevníma len z úzkeho pohľadu financií, ale sleduje jej komplexný biznis. „Veľkou školou bolo pre mňa pôsobenie v OMS, známom výrobcovi svietidiel. Denno denne som bola v osobnom

kontakte s majiteľom Vladimírom Levárskym, až som postupne začala vnímať firemné peniaze ako moje vlastné. To je prístup, ktorý ťažko získate vo veľkej korporácii s tisíckami akcionárov“, vysvetľuje P. Zborilová.

Aké zásady finančného manažmentu považuje za dôležité? CFO by mal v prvom rade poskytnúť vedeniu firmy pravdivý obraz o stave financií, aby mohlo prijímať spoľahlivé rozhodnutia a stratégie. Ďalšiu úlohou vidí P. Zborilová v hľadaní vhodných partnerov, ktorí finančne pomôžu pri raste biznisu. „Dôležité je aj sledovanie správnej produktovej alebo portfóliovej štruktúry, aby bolo jasné, na čom firma zarába a kde tratí a prečo. Šéf financií by mal byť zároveň aj akýmsi ekonomickým svedomím líniových manažérov, uzatvára kandidátka na titul CFO roka 2018.

Nominačný formulár CFO roka 2022