Miroslav Bielčik, Chief Financial Officer, PosAm, small
Miroslav Bielčik
PosAm

Keď Slovak Telekom v roku 2010 kúpil väčšinový podiel firmy PosAm, postu finančného riaditeľa sa ujal Miroslav Bielčik. Skúsený manažér v Telekome viedol úsek reportingu, účtovníctva a riadil významné finančné projekty. Jedným z nich bola aj akvizícia PosAmu. „Uvedomoval som si, že musí ísť o win-win situáciu pre kupujúceho i predávajúceho,“ hovorí M. Bielčik. Generálny riaditeľom preto zostal pôvodný majiteľ Marián Marek. Nový CFO sa okrem finančného riadenia venoval aj synergického potenciálu akvizície a citlivému prepojeniu s nadnárodným koncernom, aby sa udržal tvorivý duch a podnikateľská filozofia, typická pre súkromnú IT firmu. PosAm v nasledujúcich rokoch rástol a v súčasnosti reaguje na trhové trendy posunom k produktovému vývoju s medzinárodnými ambíciami. Miroslav Bielčik riadil aj ďalšiu úspešnú akvizíciu trhovej jednotky v monitorovaní vozidiel, spoločnosti Commander. Okrem finančného riadenia je od minulého roku zodpovedný aj za všetky podporné procesy vrátane HR, IT a integrovaného manažérskeho systému ako COO.

Nominačný formulár CFO roka 2022