Martin Žigo

zigo
Martin Žigo
Cofely

Martin Žigo šéfoval financiám v Cofely od založenia firmy v roku 2009, keď ju prevzal francúzsky GDF Suez. V roku 2015 sa skupina premenovala na ENGIE Services a podstatne rozšírila svoj biznisu, aby sa prispôsobila zmenám na trhu s energiami. Decentralizácia štruktúry smerom ku koncovým zákazníkom sa dotkla aj M. Žiga. Stal regionálnym riaditeľom pre región Západ, teda oblasť Slovenska, kde má ENGIE najviac aktivít. V marci tohto roku mu pribudol aj región Stred. „Ako líder transformácie energetiky sa už nezameriavame iba na dodávky tepla. Ponúkame inteligentné riešenia pre priemysel, smart cities a digitalizáciu energetiky. Zároveň sa venujeme energetickej efektívnosti a investujeme do obnoviteľných zdrojov energie“, vysvetľuje svoje nové zameranie M. Žigo.

Nominačný formulár CFO roka 2022