Nominačný formulár

Martin Spišák

Martin Spišák MERCK
Martin Spišák
MERCK

Aj život v korporácii prináša inšpirácie

Nemecký koncern Merck predal vlani jednu zo svojich dôležitých divízií. Na úspechu transakcie v strednej Európe sa významne podieľal Martin Spišák.

Na Slovensku farmaceuticko-chemická firma Merck vlani zvýšila zisk o neuveriteľných 473 percent na 4,4 milióna eur. Nešlo však o výsledok žiadnej mágie, ale výnimočnej obchodnej operácie – nemecká skupina predala svoju divíziu voľnopredajných liekov americkej spoločnosti Procter & Gamble. „Bola to najväčšia transakcia v 350-ročnej histórii našej firmy. Celkovo sme zinkasovali vyše štyri miliardy dolárov a keďže sa rozdelili do dcérskych spoločností, slovenská dostala päť miliónov eur. To samozrejme s finančným výsledkami výrazne zamávalo“, vysvetľuje finančný riaditeľ Martin Spišák.

Veľká škola

Martin Spišák zodpovedal za divestíciu ako finančný riaditeľ a konateľ spoločností na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Voľnopredajné lieky, medzi nimi asi najznámejší nosový sprej Nasivin, tvorili okolo pätnásť percent obratu a 45 ľudí v regióne. Americká firma prevzala celé portfólio voľnopredajných produktov.„Transakcia bola globálne vyhodnotená ako jedna z najúspešnejších v minulom roku. Bola pre mňa veľkou školou, akú počas celej kariéry manažér len málokedy zažije“, hovorí M. Spišák.

Slovensko, Česko a Maďarsko zvládlo transakciu bez jedinej komplikácie. „Pôvodne som si myslel, že v každej krajine aplikujem rovnaký postup, no ukázali sa legislatívne odlišnosti, ktoré si vyžiadali množstvo individuálnych prístupov. Na začiatku transakcie mi zamestnankyňa poradenskej firmy ukázala šesťsto míľnikov, ktoré treba počas procesu dosiahnuť. Tvrdila, že v troch krajinách je to počas jedného roka veľmi náročné zvládnuť. Všetko nakoniec vyšlo perfektne – od sofistikovaných právnych otázok až po bežné technické záležitosti, ako prepis áut či prenos telefónnych čísel zamestnancov“, vysvetľuje M. Spišák.

Dve desaťročia

Martin Spišák je v Mercku dvadsať rokov a s firmou spojil svoj profesionálny rast. Nastúpil ako vedúci účtovníctva a kontrolingu a o dva roky sa stal finančným riaditeľom. V roku 2013 mu pribudla Česká republika a Maďarsko, kde takisto rešrukturalizoval finančné oddelenia a nastavil regionálne biznis modely.

Vo všetkých troch krajinách rozvíja Merck svoje dva hlavné biznisy. Prvým sú nemocničné lieky a lieky na predpis, ktoré dodáva veľkodistribútorom. V rámci tohto biznisu tiež obchodní zástupcovia navštevujú lekárov a prezentujú im portfólio liečiv. Rovnako významný podiel na tržbách má aj druhá oblasť – laboratórne prístroje a chemikálie. Zahŕňa širokú paletu produktov od pipiet za pár centov až po špičkové zariadenia za milióny eur, určené pre výskumné ústavy a firmy. „Náš biznis je špecifický a regulovaný. Neexistuje voľná cenotvorba, ceny liekov reguluje štát a referencujú sa ako priemer troch najlacnejších krajín Európskej únie. Veľmi prísna je aj legislatíva pre vzťahy obchodníkov s lekármi. Považujem to za správne, pretože v minulosti sa niektoré firmy nesprávali v súlade s pravidlami etiky“, vysvetľuje pravidlá farmabiznisu M. Spišák.

Život v korporácii

Čo udržalo M. Spišáka dve desiatky rokov v jednej korporácii? „Ako rodinná firma s cca 160 akcionármi – fyzickými osobami nie sme klasická korporácia. Sme najstaršia farmaceuticko-chemická spoločnosť na svete a vlastníci majú spoločný záujem rozvíjať ju aj do budúcnosti. Manažérom dávajú priestor, aby ich vízie naplnili“, vysvetľuje kandidát na CFO roka 2018.

Za výhodu medzinárodnej firmy považuje jasné pravidlá a špeciálne v Mercku komunikáciu s ľuďmi. „Nie náhodou bol Merck tento rok už po tretí krát certifikovaný ako

Top Employer. Firma samotná inšpiruje manažérov ku zmene. Šéfovia sledujú svojich ľudí a ponúkajú im nové príležitosti, či už v centrále alebo v úplne inej oblasti. Výsledkom je neustály odborný rast a udržanie motivácie“, hovorí M. Spišák. Takto sa stal napríklad členom tímu interných audítorov Mercku s celosvetovou pôsobnosťou. Za dva roky precestoval Európu, Áziu a Južnú Ameriku a skúsenosti zo sveta aplikoval aj vo svojich pobočkách.

Ako finančný riaditeľ stojí M. Spišák pred ďalšou výzvou. Ani Merck v regióne CEE neobišla vlna shared service centier a časť účtovných a administratívnych činností presúva do rôznych kútov sveta. „Bude to náročné, keďže lokálne daňové autority začali uplatňovať rôzne pravidlá a regulácie. Príkladom je boj proti podvodom v oblasti DPH. Tu žiaľ nedošlo ani k čiastočnej harmonizácii a v každej krajine treba uplatňovať špecifické postupy, čo v jednotných korporátnych systémoch nie je jednoduché. Ale musíme sa s tým vyrovnať. Tak ako všetko, ani život v korporácii nemá len pozitívne stránky“, konštatuje M. Spišák. Na druhej strane zo zdieľaných služieb profituje aj Slovensko – v Bratislave vyrástlo centrum cyber security, ktoré stráži bezpečnosť počítačov celej globálnej skupiny. „Pokiaľ viem, nič podobné na Slovensku neexistuje.“, uzatvára M. Spišák.

Nominačný formulár CFO roka 2022