Hrežo1
Martin Hrežo
Svet zdravia

Martin Hrežo je finančnou tvárou unikátneho projektu – transformácie nemocníc na modernú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Do siete Svet zdravia, vlastnenej skupinou Penta, nastúpil v auguste 2012 a po poldruha roku dosiahli dovtedy stratové nemocnice zisk 7,4 milióna eur. Prvým krokom bola centralizácia podporných činností, zavedenie centrálneho nákupu a dramatické zvýšenie transparentnosti obstarávania. Sústredil sa na zlepšenie kvality dát, controlling a redukciu polehotných záväzkov. Dôležitou úlohou bolo tiež získavanie externého financovania od bánk i akcionára na akvizičný rast a vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. Začiatkom roka 2017 sa M. Hrežo stal CFO skupiny Penta Hospitals International. Okrem Sveta zdravia združuje nemocnice Penty v Česku a Poľsku, takže jeho transformačné pôsobenie získalo stredoeurópsky rozmer.

Nominačný formulár CFO roka 2022