Nominačný formulár

Hlasovanie

Please correct any required fields and submit again.
Hlasovanie bolo ukončené dňa 17.6.2018. Výsledky budú vyhlásené na Galavečeri CFO roka 2017 už 19.6.2018.

Nominačný formulár CFO roka 2022