HLASOVANIE VEREJNOSTI 2022

Hlasovať môže každý len jedenkrát po prihlásení.

Nominačný formulár CFO roka 2022