Racz-Fridrich
Fridrich Rácz
CBRE

Fridrich Rácz prišiel do pobočky americkej konzultačnej spoločnosti CBRE začiatkom roku 2015. Bolo to v čase jej veľkého rozmachu, keď sa obrat medziročne zvýšil o tretinu a počet ľudí zdvojnásobil. Bolo cítiť, že živelný nárast biznisu začína malej firme „prestať cez hlavu“. Skúsený finančný manažér (predtým pôsobil ako CFO v J&T Finance Group, Crescu i vo výrobnej firme Palma) dostal úlohu zaviesť systém, ktorý sprehľadní a zefektívni vnútorné fungovanie. „Cieľom bolo priniesť organizáciu a procesy nielen do financií, ale aj do ďalších servisných zložiek, predovšetkým do služieb IT a personalistiky. Naša spoločnosť má veľkých a náročných medzinárodných klientov a potrebovali sme vnútorný systém nastaviť tak, aby sme ich presvedčili a získali ich dôveru“, hovorí F. Rácz. To je však len začiatok, základ, na ktorom môže firma postupne ďalej rásť.

Nominačný formulár CFO roka 2022