Silvia Gaalova finalista CFO roka 2020

Silvia Gaálová

CFO of Europe
U.S. Steel Košice, s.r.o.

V kritickom období ochránila košické oceliarne optimalizácia, hovorí šéfka ich financií 

Novým investíciám pomôže, ak štát nebude zbytočne sprísňovať čerpanie eurofondov, hovorí viceprezidentka U. S. Steelu pre financovanie Silvia Gaálová, ktorá je nominovaná na CFO roka 2020. 

Košická oceliareň ako jeden z najväčších zamestnávateľov v krajine prechádza bezprecedentným obdobím zmien. Podnik potrebuje modernizovať a nasledovať plán európskej emisnej politiky. Hoci pandémia nového koronavírusu ovplyvnila aj dopyt po oceli a ekonomické výsledky amerického podniku na Slovensku, železiarne U. S. Steel Košice sú dlhodobo stabilným podnikom. Ich členka predstavenstva a viceprezidentka pre financovanie Silvia Gaálová je nominovaná na cenu CFO roka 2020. Vyhlasovateľom trinásteho ročníka ankety o najlepšieho finančného riaditeľa je CFO Club a týždenník TREND. 

Návrat k čiernym číslam 

Aktuálne sa európska divízia U. S. Steelu, ktorú predstavuje práve košický veľkopodnik, vracia do čiernych čísiel. Kým vlani dosiahla pri tržbách dve miliardy dolárov za celý rok zisk pred zdanením deväť miliónov amerických dolárov, v druhom kvartáli tohto roka jej zisk pred zdanením poskočil na 207 miliónov dolárov. 

Pandemický rok sa podarilo podniku prekonať aj vďaka optimalizácii pracovného kapitálu, ktorý koordinoval tím Silvie Gaálovej. „Vlani sme zaviedli viaceré opatrenia na optimalizáciu pracovného kapitálu. Prostredníctvom týždenných cash commitee mítingov sme monitorovali výsledky jednotlivých iniciatív a riešili sme problémy vznikajúce v súvislosti s pandémiou, ako je napríklad krátenie poistných limitov pri poistení pohľadávok, oneskorené platby, neodobraté zásoby či deklarovanie vyššej moci zo strany dodávateľov aj zákazníkov,“ hovorí S. Gaálová.  

Ako dodáva, vďaka uvoľneniu pracovného kapitálu, včasnému riešeniu a predchádzaniu problémom spoločnosť vygenerovala dosť peňažných prostriedkov aj na čiastočné splatenie úveru v objeme 50 miliónov eur a realizáciu nákupu 1,5 milióna emisných povoleniek, ktoré použije v tomto roku. 

Efektivita a flexibilita  

V dôsledku rýchlo sa meniacich ekonomických podmienok bolo nutné vytvoriť súbor opatrení, vďaka ktorým môže spoločnosť pružnejšie reagovať. „Zadefinovali sme ukazovatele, na základe ktorých sa spustia mechanizmy na ochranu profitability. Jedným z opatrení bolo napríklad zavedenie daily order intake warrooms, kde sa vyhodnocuje profitabilita prijímaných objednávok a signály z trhu,“ konkretizuje S. Gaálová. V roku 2019 spoločnosť na nízku profitabilitu zareagovala prechodom z trojpecného na dvojpecný chod a v tomto režime fungovala až do konca roka 2020. Tieto opatrenia v kombinácii s dôslednou kontrolou nákladov a reštrukturalizačnými iniciatívami umožnili firme v rokoch 2019 a 2020 dosiahnuť kladnú hodnotu EBITDA, čo je na krízové roky v priemysle charakteristickom vysokými fixnými nákladmi veľmi pozitívny výsledok. 

Lepšie prostredie 

Hoci sa slovenský oceliarsky podnik rozhodol v rokoch 2019 a 2020 ponúknuť program na zníženie počtu zamestnancov, dlhodobo si vďaka stabilnému fungovaniu v regióne zachováva nízku fluktuáciu. „Máme vytvorený plán nástupníctva pre kľúčové pozície s identifikáciou nástupcov s rôznou úrovňou pripravenosti. Pre všetky riadiace pozície zamestnancov zaradených do plánu nástupníctva máme vytvorený individuálny plán rozvoja,“ naznačuje viceprezidentka. 

Najväčší zamestnávateľ v krajine iniciuje aj viaceré legislatívne zmeny, ktoré majú za cieľ podporiť finančné zdravie trhu. K zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku by podľa S. Gaálovej prispeli zmeny v oblasti legislatívy účtovníctva a daní. A to návratom k rovnej dani, ako aj k jej nižšej sadzbe. 

„Pri výpočte základu dane z príjmov treba vybrať prvky jednoduchého účtovníctva, zaviesť výpočet základu dane z príjmov za skupinu spoločností, umožniť výpočet základu dane z príjmov priamo z výsledkov vykázaných podľa IFRS. Pomohlo by aj zrušenie tuzemského transferového oceňovania,“ dodáva S. Gaálová.

U. S. Steel aj v oblasti DPH už niekoľko rokov navrhuje zmeniť mechanizmus nároku na odpočet DPH za tuzemský reverse charge, ktorý už čiastočne existuje. „V oblasti realizácie nových investícií na zlepšenie podnikateľského prostredia by sme uvítali nastavenie schém čerpania dostupných finančných prostriedkov z fondov EÚ bez neadekvátneho sprísňovania národných požiadaviek,“ myslí si S. Gaálová. 

Nové plány 

Najväčšia výzva z dlhodobého hľadiska súvisí s dekarbonizáciou priemyslu. Aktuálne spoločnosť uvažuje aj nad zavedením nového ERP systému, kde sa očakávajú štandardizované riešenia, flexibilita a možnosť spracovávať dáta v reálnom čase. „Projekt nevnímame len ako nový softvér, ale ako transformačný projekt. Vzhľadom na rozsah transformácie bude kľúčovým prvkom úspešnej realizácie program riadenia zmien,“ uzatvára členka predstavenstva. 

Autor: Radovan Žuffa, TREND

V ťažkom období ochránila U. S. Steel optimalizácia | TREND

Nominačný formulár CFO roka 2022