Roman Filipoiu finalista CFO roka 2020

Roman Filipoiu

Group CFO
SPP- distribúcia, a.s., SPP Infrastructure, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zmenou obstarávania znížil náklady v SPP – distribúcia o štvrtinu a stál pri unikátnom dlhopise

Vysoké ceny energií pre firmy na Slovensku znižujú ich konkurenčnú výhodu v Európe, myslí si finančný šéf SPP Infrastructure a člen Predstavenstva Stredoslovenskej distribučnej Roman Filipoiu, ktorý je nominovaný na CFO roka 2020. 

Cenová politika štátu v oblasti energií sa na Slovensku dlhodobo vedie k tomu, že domácnosti platia menej, než je priemer EÚ, a firmy viac, čo ich dostáva do zlej konkurenčnej pozície. Navyše firmy majú vysoké náklady na implementáciu obnoviteľných zdrojov energie.  

Spoločnosť SPP  distribúcia vlani dosiahla tržby 402 miliónov eur, čo je úroveň porovnateľná s predvlaňajškom, zisk jej vzrástol až o 47 percent, na 115 miliónov eur. Skupina SPP Infrastructure vlani dosiahla obrat takmer 1,5 miliardy eur a manažuje infraštruktúrny majetok v hodnote takmer desať miliárd eur. Skupina uzatvára rok ku koncu septembra, tieto výsledky odzrkadľujú stav sezóny 2019/2020. 

Majetkové vzťahy v SPP 

Spoločnosť SPP  distribúcia je súčasť skupiny podnikov patriacej pod SPP Infrastructure, ktorej 51 percent vlastní štátny SPP a 49 percent a manažérsku kontrolu súkromný Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikateľa Daniela Křetínskeho. SPP Infrastructure zastrešuje spoločnosti v reťazci plynárenskej infraštruktúry, ako je preprava, distribúcia a skladovanie plynu, s celkovou konsolidovanou hodnotou aktív 9,7 miliardy eur a konsolidovaným ukazovateľom EBITDA 1,25 miliardy eur. 

Široký pracovný záber 

V ekonomickej divízii SPP  distribúcie pracuje približne 90 ľudí, z ktorých päť je priamo podriadených R. Filipoiuovi. Ten dohliada na účtovníctvo, dane, kontroling, investície, obstarávanie, denne riadi likviditu a cashpoolingové transakcie, vydávanie dlhopisov a úverové transakcie, ako aj služby, cenovú a vecnú reguláciu a legislatívu. Zároveň je skupinovým finančným riaditeľom SPP Infrastructure, pod ktoré spadá takmer celé slovenské plynárenstvo. 

Okrem spomenutých ekonomických pozícií R. Filipoiu pôsobí ako člen predstavenstva v distribučnej spoločnosti Stredoslovenská energetika a v rôznych menších subjektoch. V spoločnosti EPH, ktorá je akcionárom SPP Infrastructure, sa podieľa aj na rôznych projektoch, ktoré sa týkajú distribúcie a predaja elektrickej energie a plynu v celej Európe.  

„Ide najmä o vyhľadávanie príležitostí, analyzovanie potenciálnej akvizície formou due diligence, ako aj samotný closing transakcií. Takisto sa podieľam na rôznych projektoch financovania, ratingu či rokovaní s investormi za celé EPH,“ hovorí pre TREND R. Filipoiu.  

Výhodné financovanie 

Na dlhodobé financovanie využíva SPP Infrastructure prevažne úvery EIB, dlhopisy a úvery komerčných bánk. EIB môže poskytnúť úvery za minimálne úrokové sadzby. Financovanie v sedem- až desaťročných tranžiach sa pohybuje pod 0,3 percenta úrokov ročne.  

„Pokiaľ ide o dlhopisy, naše spoločnosti ich vydávajú aspoň v hodnote päťsto miliónov eur. Táto suma je dobre akceptovateľná pre medzinárodné trhy aj z hľadiska likvidity,“ konštatuje finančný šéf. „V rámci dlhopisového financovania sme v júni tohto roka vydali desaťročný eurobond s kupónom na úrovni jedného percenta. Ide o najlacnejší korporátny dlhopis v histórii Slovenska. Je to výsledok dlhodobej práce na optimalizácii spoločnosti a prístupu k ratingom a investorom.“ 

Úlohou riaditeľa pri financovaní je zabezpečenie celého procesu, ktorý pre dlhopisy zahŕňa zabezpečenie ratingu spoločnosti, emisie a ESG ratingu, obstaranie právneho poradenstva, aranžérov emisie, ako aj realizáciu všetkých ďalších krokov vrátane stretnutia s investičnými fondmi a cenotvorby. 

Prínosy pre firmu 

Za jeden z najväčších úspechov posledných rokov považuje R. Filipoiu kvalifikáciu spoločnosti EPH do posledného kola privatizácie plynárenskej infraštruktúry v Grécku, čo bol projekt vo finančnom rozsahu blížiacom sa k miliarde eur. V poslednom kole sú iba dve spoločnosti z celého sveta, ktoré majú dôveru gréckej vlády  vďaka svojej schopnosti rozvinúť plynárenstvo a vodík do celého Grécka. 

„Keby som mal vybrať jeden úsporný projekt, spomenul by som sériu opatrení, ktoré za desať rokov viedli k zníženiu prevádzkových nákladov zo 160 na sto miliónov eur ročne,“ prezrádza šéf financií a dodáva, že vhodnou reštrukturalizáciou útvaru obstarávania investičných prác došlo za posledných desať rokov vo firme SPP  distribúcia aj k zníženiu investičných nákladov nominálne o 25 percent, ale po zohľadnení rastu miezd a cien materiálov až o 50 percent.  

Priemerná fluktuácia v divízii ekonomiky a regulácie za posledné tri roky predstavuje desať percent. Keďže R. Filipoiu má pod sebou pomerne mladý kolektív, považuje túto mieru za zdravú. Nemalú časť fluktuácie spôsobili dočasné odchody na materskú dovolenku. Do budúcna vidí riaditeľ prínos pre firmu a pre energetiku v technologickej inovácii. Nemalú úlohu bude zohrávať vodík. SPP – distribúcia plánuje na budúci rok primiešať až dvadsať percent vodíka do zemného plynu, a to ako jedna z prvých firiem v Európe. 

 

Autor: Peter Scherhaufer, TREND 

Zmenou obstarávania znížil v SPP-distribúcia náklady | TREND

Foto: Michal Smrčok

Nominačný formulár CFO roka 2022