Zuzana Klena Kostková

Finance Director a prokurista, dm drogerie markt

Rekordná dm drogerie markt si finacuje investície sama, podporuje digitalizáciu
a udržateľnosť

Finančná riaditeľka dm drogerie markt Zuzana Klena Kostková je jednou zo siedmich nominovaných na cenu CFO roka 2021

Maloobchodná sieť dm drogerie markt má za sebou doposiaľ svoj najúspešnejší rok, ktorý ukončila 30. septembra 2021. Dosiahla v ňom rekordné tržby 263 miliónov eur a rekordný zisk 6,6 milióna eur. EBITDA spoločnosti bola 18 miliónov eur. Aktuálny finančný rok, ktorý firma uzatvára na konci septembra, by mohol byť z pohľadu tržieb ešte lepší.

Finančná riaditeľka slovenskej dm drogerie markt Zuzana Klena Kostková je jednou zo siedmich nominovaných na ocenenie CFO roka 2021. Vyhlasovateľom súťaže je CFO Club na Slovensku a partnerom je TREND.

 

 

Preferujú interné zdroje

Klena Kostková je nielen vedúcou rezortu financií a controllingu, ale i regionálnou vedúcou, ktorá je zodpovedná za východné Slovensko, čo zahŕňa 27 prevádzok. Spoločnosť dm drogerie markt má maticovú štruktúru – každý člen vedenia, okrem konateľa, zodpovedá okrem svojej odbornej oblasti aj za časť filiálkovej siete. Z. Klena Kostková je zároveň prokuristkou spoločnosti a členkou vedenia. Do jej agendy patrí účtovníctvo, controlling, reporting, riziko manažment, interný kontrolný systém, financovanie a investície, procesy, registratúra a vozový park spoločnosti. Priamo riadi šesť manažérok a manažérov. V rámci koncernu dm je členkou Sounding Boardu, ktorý je zodpovedný za posúdenie a schválenie zmien alebo nových procesov, zámerov a aktivít v oblasti financií.

 

Koncern dm drogerie markt funguje v otázke financovania tak, že všetky obchodné a investičné zámery by si mala vedieť krajina zafinancovať sama. „Ak ide o veľký projekt, platí, že ak si to nevieme zafinancovať sami, využívame synergie a interné zdroje od matky alebo sestier. Ak to nie je možné, vstupuje do hry externý partner. Náklonnosť k alternatívnym zdrojom financovania zatiaľ v koncerne nemá podporu,“ konštatuje pre TREND Z. Klena Kostková, ktorá je zodpovedná aj za finančné zdroje a likviditu.

 

 

Digitalizácia a robotizácia

Silným pilierom fungovania dm drogerie markt je digitalizácia, ktorú spoločnosť posilňovala digitalizovaním procesov už pred pandémiou. „Ako firma sme museli veľmi rýchlo reagovať na situáciu, zmenu pohybu zákazníkov a presun do online sveta. Keďže sme službu predtým outsourcovali a náš partner nevedel rýchlo reagovať na nárasty objednávok, presunuli sme časť balenia balíkov na filiálky,“ prezrádza finančná riaditeľka a dodáva, že v rámci digitalizácie a automatizácie workflowu zaviedla spoločnosť počas pandémie online zúčtovávanie nákladov filiálok.

 

Na úrovni koncernu sa slovenskej CFO podarilo pretlačiť zavedenie a využívanie robotickej automatizácie (RPA) vo finančných procesoch. „Ja som veľký fanúšik nových technológií. Podporujem EDI výmenu, zrušili sme prijímanie faktúr v papierovej forme, spustili sme automatický workflow faktúr a filiálkových nákladov, či vyúčtovanie pokladní cez mobilné aplikácie,“ hovorí Z. Klena Kostková. Aktuálne rieši spoločnosť nové možnosti platby zákazníkov v online i offline svete, ako i prechod na SAP S/4 HANA.

 

„Uvedomujem si, že spolu s digitalizáciou a robotizáciou musí zákonite prísť aj zmena v prístupe a fungovaní rezortu financií a controllingu. Stále viac, aj na nižších úrovniach, smerujeme k procesnému náhľadu a riadeniu, analýzam a skúmaniu trendov. Aj preto som, v spolupráci s externou koučkou a za podpory svojich manažérok, spustila v našom rezorte pred dvomi rokmi vzdelávací a rozvojový program presne šitý na naše aktuálne výzvy a potreby, aby sme tak ľahšie, spoločne s našimi spolupracovníčkami a spolupracovníkmi, prešli očakávanými  zmenami,“ dodáva Z. Klena Kostková.

 

 

Fluktácia a udržateľnosť

Uplynulý rok bol v dm drogerie markt na úsekoch, ktoré riadi finančná manažérka náročný. Fluktuácia bola dynamickejšia než v minulosti, nakoľko predstavovala zhruba 21 percent, pričom predtým bývala polovičná. Väčšina fluktuácie však bola spôsobená prirodzenými zmenami ako odchodom do dôchodku, materskými dovolenkami či kariérnym postupom. „Aj napriek minuloročným výraznejším zmenám môžem s hrdosťou povedať, že máme veľa kolegýň a kolegov zapojených v medzinárodných expertných tímoch alebo projektoch. Niektoré z nich dokonca aj riadia,“ dopĺňa Z. Klena Kostková.

 

Spoločnosť dm drogerie markt je už desať rokov aktívna aj v oblasti duálneho vzdelávania. Pred tromi rokmi sa k rozbehnutému duálnemu vzdelávaniu v odboroch Obchodný pracovník, pridal aj duál s Obchodnou akadémiou. „Akonáhle boli schválené obchodné akadémie do duálneho vzdelávania, neváhali sme ani chvíľku a aktívne sme oslovili tie bratislavské s cieľom zapojiť sa a ponúknuť prax a skúsenosti. Záleží nám na mladých ľuďoch, preto ich podporujeme nielen v odbornom, ale aj v osobnostnom rozvoji. Zároveň sa tak rozvíjame aj my. Prácou s nimi získavame nové zručnosti, nové pohľady a vnímanie sveta, vieme sa viac pochopiť a tiež sú v neposlednom rade pre nás aj zaujímavou studňou digitálnych vedomostí a občas i neštandardných otázok a nápadov,“ hovorí Z. Klena Kostková.

 

Pokiaľ ide o podporu ESG a trvalej udržateľnosti, firma podporuje lokálne výrobky, udržateľné obstaranie investícií a spotrebného materiálu a zelenú energiu. Elektrické autá využíva už viac ako šesť rokov všade tam, kde to dáva zmysel. V oblasti spoločenskej zodpovednosti je tiež aktívna a podporuje viacero aktivít. „Dali sme si vypracovať audit udržateľnosti, aby sme reálne videli, kde sa nachádzame, v čom sme silní a smerovanie máme dobré a kde naopak potrebujeme pridať. Na základe neho sme si stanovili kroky k zlepšeniu.“

Pozrite si jej videovizitku

Zdieľaj článok:

Nominačný formulár CFO roka 2022