Silvia Gaálová

CFO Europe, U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice s rekordnými výsledkami, pomohol jej rast dopytu
po oceli a rast jej ceny

Viceprezidentka pre financovanie U. S. Steel Košice Silvia Gaálová je jednou zo siedmich nominovaných na cenu CFO roka 2021

Oceliarska spoločnosť U. S. Steel Košice dosiahla vlani najvyššie tržby v histórii 3,6 miliardy eur. Kľúčovým ukazovateľom je upravená EBITDA, ktorá dosiahla 917 miliónov eur, kým roky predtým to bolo 100 respektíve 25 miliónov eur. Spoločnosť sa stala najziskovejším podnikom vlaňajška na Slovensku. Za týmto výsledkom stojí najmä rast dopytu po oceli a oceliarskych výrobkoch a ich rastúca cena na trhu.

Nižšia ziskovosť v minulom roku súvisela s pandémiou, keď záujem o oceľ poklesol, nakoľko čipová kríza a iné problémy v dodávateľských reťazcoch znemožnili produkciu komodít v segmentoch, ktoré oceľ predtým odoberali. Spoločnosť však čelila výzvam už aj rok pred pandémiou. Spomalenie ekonomiky v Európe skombinované s vysokými cenami surovín a emisných povoleniek stlačilo marže európskych výrobcov na úrovne, pri ktorých výroba nebola profitabilná. Počas tohto obdobia spoločnosť prispôsobila výrobu a prevádzkovala od júna roku 2019 do januára 2021 len dve z troch vysokých pecí.

Silvia Gaálová je jednou zo siedmich nominovaných na ocenenie CFO roka 2021. Na cenu bola nominovaná aj predchádzajúci rok. Vyhlasovateľom súťaže je CFO Club na Slovensku a partnerom je TREND.

 

Úspory a investície

Finančný tím S. Gaalovej sa v uplynulých rokoch podpísal pod viaceré aktivity a projekty, ktoré boli prínosom pre košickú firmu. Kľúčové rozhodnutia sa týkali optimalizácie objemu výroby a manažmentu pracovného kapitálu. Spoločnosť  momentálne nečerpá žiadne úvery, splatila v plnej výške bankový úver v objeme 350 miliónov eur, ako aj 150 miliónov dolárov od materskej spoločnosti.

„V porovnaní s minulosťou sa zmeny dejú rýchlejšie a ich dosah je výraznejší. Dôležité je identifikovať trend a včas a správne zareagovať. Preto sme vytvorili monitorovací systém, na základe ktorého sa spustia mechanizmy na ochranu ziskovosti a likvidity. Príkladom monitorovaných indikátorov sú HDP, priemyselné indexy, očakávaná spotreba ocele, objem prijímaných objednávok. Mechanizmom, ktorý sa spustí, sú napríklad denné mítingy k vyhodnocovaniu komerčných objednávok, zmena objemu výroby či presuny opráv,“ konštatuje pre TREND S. Gaálová a dodáva, že kľúčová je efektívna komunikácia, tímová spolupráca a flexibilita.

Spoločnosť pripravuje plán dekarbonizácie výroby ocele, ktorý je spojený aj s vysokou mierou recyklácie a s využitím zelenej energie. Plánované množstvo zníženia emisií predstavuje viac ako polovicu národného cieľa do roku 2030. V minulom roku firma uzatvorila aj novú úverovú zmluvu na 300 miliónov eur, ktorá je nadviazaná na ESG ciele a zelené záväzky.

V oblasti digitalizácie zavádza firma systém plánovania podnikových zdrojov (ERP), pričom vlani ukončila analýzu a výber softvérového riešenia a systémového operátora.

 

Legislatíva a funkcie

Podľa S. Gaálovej by k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku prispelo zjednodušenie a zníženie byrokracie v oblasti účtovníctva a daní, vrátenie sa k rovnej dani a nižšej sadzbe. Pre plán dekarbonizácie je nutným predpokladom verejná podpora v súlade s pravidlami štátnej pomoci, posilnenie infraštruktúry, dostatok „zelenej” elektriny, ako aj konkurencieschopné ceny energií.

Gaálová zastáva funkciu viceprezidentky pre financovanie a konateľky spoločnosti. Riadi dane, účtovníctvo, kredit a bankovníctvo, analýzy a štatistiky, ako aj financovanie dcérskych spoločností. Spadá pod ňu takmer 240 zamestnancov. Okrem zodpovednosti za financie dcérskych spoločností je členkou dozorných rád Ferroenergy, Tubular, U. S. Steel Košice – SBS či U. S. Steel Košice – Labortest.

Pozrite si jej videovizitku

Zdieľaj článok:

Nominačný formulár CFO roka 2022