Lenka Smreková

Group CFO, MH Teplárenský holding

Zlúčené teplárne sa rýchlo ozdravujú, okrem iného zmenili reporting a zaviedli centrálny nákup

Finančná riaditeľka spoločnosti MH Teplárenský holding Lenka Smreková je jednou zo siedmich nominovaných na cenu CFO roka 2021.

Na Slovensku zabezpečuje teplo a elektrinu pre domácnosti a firmy šesť štátnych teplární. Tie pôsobili od polovice roku 2020 ako jeden celok vo forme virtuálneho MH Teplárenského holdingu. Od mája 2022 sa „jedna akciovka“ s rovnakým názvom stala realitou.

Holding dosiahol vlani EBITDU 55 miliónov eur, čo bol medziročný rast o 40 percent. Celková strata bola 48 miliónov eur, keďže z dôvodu zlúčenia bolo potrebné vykonať znalecké ocenenie dlhodobého majetku na reálnu hodnotu, na základe ktorého bola zaúčtovaná do nákladov opravná položka 61 miliónov eur. Ďalšou nepeňažnou transakciou bolo vytvorenie dlhodobých environmentálnych rezerv vo výške 17 miliónov eur. Po zohľadnení jednorazových transakcií by bol čistý zisk 30 miliónov eur oproti piatim miliónom eur v roku 2020.

Príchodom Ľuboša Lopatku do MH Manažmentu sa začala písať história zlúčenia šiestich štátnych teplární. Okrem Ľ. Lopatku, ktorý bol do konca roku 2021 generálnym riaditeľom holdingu, sa na transformačných krokoch podieľal aj tím, ktorého súčasťou je finančná riaditeľka L. Smreková. Tá je tento rok nominovaná na cenu CFO roka 2021. Vyhlasovateľom súťaže je CFO Club na Slovensku a partnerom je TREND.

 

Zlúčenie štátnych teplární

Hneď od začiatku vzniku holdingu sa začali intenzívne zmeny vo všetkých oblastiach skupiny. Menili sa zaužívané štandardy a celý holding sa postupne premieňal do formátu modernej spoločnosti s aktívnou prozákazníckou orientáciou. Spoločnosť implementuje moderné IT technológie, v oblasti produkcie sa riadia a porovnávajú procesy, zdieľajú sa skúsenosti s cieľom dosiahnutia výkonnejšej a efektívnejšej výroby. Oblasť financií je tiež jedným z kľúčových pilierov prebiehajúcej transformácie.

„Okrem právneho zlúčenia sme sa rozhodli zmeniť aj kľúčové, dovtedy rôznorodé systémy, ale aj procesy a kompetencie, vrátane firemnej kultúry,“ konštatuje CFO spoločnosti. L. Smreková priamo riadi šiestich manažérov oddelení – financií, účtovníctva, platobného styku, controllingu, centrálneho nákupu, ako aj oblasti facility a logistiky.

 

Nastavenie procesov

Medzi najdôležitejšie projekty a iniciatívy, ktoré sa zavádzali na začiatku, považuje L. Smreková zmeny v oblasti reportingu. Od prvého mesiaca vo funkcii nastavovala so svojim tímom manažérsky reporting s kľúčovými ukazovateľmi a analýzami porovnania plánovaných a reálnych výsledkov, aby manažéri  videli, či sa odchyľujú od plánu a prečo. „V štátnych firmách nebolo vždy plnenie schváleného plánu považované za samozrejmosť. Ak sa neplnil, predstavenstvo si ho jednoducho schválilo podľa reálneho vývoja. Pre MH Teplárenský holding však plán záväzný je,“ konštatuje L. Smreková.

Okrem toho sa podarilo vybudovať funkčný centrálny nákup. To zahŕňalo nastavenie jednotných pravidiel nákupu, použitie adekvátnych nástrojov s cieľom minimalizovať riziko podvodov a nastaviť celý proces transparentne a najmä efektívne. „Eliminovali sme individuálny prístup k nákupu na úrovni jednotlivých teplární, aby sa rovnaké predmety obstarávania tendrovali spoločne a využíval sa potenciál úspor z rozsahu,“ hovorí finančná riaditeľka, ktorá nastavila aj jednotný prístup a stratégiu pre nákup emisných povoleniek. V minulom roku sa dosiahli úspory pri nákupe v objeme 3,4 milióna eur.

 

Lepšie úvery a ekológia

V MH Teplárenskom holdingu bola ako finančná riaditeľka zodpovedná za úspešné nastavenie cashpoolingového financovania, vrátane jedného kontokorentného úveru s cieľom maximalizácie využitia interných prostriedkov a ich poskytnutia teplárňam, ktoré bojovali s nedostatkom financií. Dve teplárne totiž mali na účtoch prebytok a niektoré nemali ani na zaplatenie výplaty.

„Zároveň sme  zrealizovali refinancovanie nevýhodného úveru v Zvolenskej teplárenskej, vďaka čomu sme ušetrili takmer 5,5 milióna eur. Úžernícka marža 3,5 percenta bola znížená tendrom na 0,7 percenta,“ hovorí L. Smreková. Aktuálne firma finalizuje proces refinancovania celkového dlhu všetkých teplární pod jeden syndikovaný úver s tranžou pre nové investície.

Aj téma ESG je vo firme aktuálna, keďže časť teplární spaľuje uhlie, čo má významný podiel na produkciu emisií. Vďaka zvyšovaniu podielu obnoviteľných zdrojov energie znižuje spoločnosť významne podiel emisií v rámci Slovenska.

Pozrite si jej videovizitku

Zdieľaj článok:

Nominačný formulár CFO roka 2022