Ladislav Korec

CFO a člen predstavenstva, 365.bank

365.bank vlani rástol zisk, úspešne emitovala dlhopisy a prešla strategickou transformáciou

Finančný riaditeľ a člen predstavenstva 365.bank Ladislav Korec je jedným zo siedmich nominovaných na cenu CFO roka 2021.

Za posledných šesť rokov prechádza 365.bank transformáciou na modernú retailovú banku. Jej finančný riaditeľ a člen predstavenstva Ladislav Korec je súčasťou tohto príbehu už od roku 2015, keď do banky nastúpil.

Minulý rok bol míľnikom nielen pre neho, nakoľko sa stal členom predstavenstva tejto inštitúcie, ale aj pre samotnú bankovú skupinu. Jej hlavnou značkou sa stala 365.bank, ktorá vlani v lete prebrala 62 pobočiek pôvodne materskej Poštovej banky okrem pôšt, vďaka čomu je z nej dnes plnoformátový bankový dom. Na druhej strane – s 1 400 obchodnými miestami na poštách je Poštová banka najdostupnejšou finančnou inštitúciou na Slovensku.

Navyše koncom roka 2021 získala 365.bank aj ocenenie Banka roka na Slovensku podľa britského magazínu The Banker a prvé miesto v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ Slovenska v segmente Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo v hlasovaní verejnosti.   

Finančný riaditeľ a člen predstavenstva 365.bank L. Korec je tento rok nominovaný na cenu CFO roka 2021, ktorej vyhlasovateľom je CFO Club na Slovensku a partnerom je TREND.

 

Silný rast zisku

365.bank ukončila minulý rok s úrokovými a poplatkovými výnosmi na úrovni vyše 201 miliónov eur, čo bol mierny medziročný pokles zhruba o päť percent. Zisk spoločnosti však vzrástol o 32 percent zo 44 na 58 miliónov eur a bol najväčší minimálne za obdobie, ktoré v banke pracuje L. Korec. Aktíva banky predstavovali necelých päť miliárd eur a vlastný kapitál dosiahol takmer 750 miliónov eur. Silný ziskový rok slovenských bánk bol vo všeobecnosti spôsobený poplatkami a mierou tvorby opravných položiek.

Ako člen predstavenstva a finančný riaditeľ zastrešuje L. Korec okrem celej oblasti financií aj Back Office a Asset and Liability Management (ALM), teda riadenie aktív a pasív. Priamo riadi tím troch ľudí, pod ktorých spadá ďalších 185 zamestnancov. Banková spoločnosť 365.bank je pritom materskou firmou deviatich dcérskych spoločností. L. Korec preto zastrešuje financie celej skupiny, čo zahŕňa nastavenie a sledovanie rozpočtov, financovanie inštitúcií, ich dividendy, či veľkú oblasť fúzií a akvizícií. Banka je dcérskou spoločnosťou J&T Finance Group SE.

 

Úspešná emisia a predaj

Ďalšími míľnikmi vlaňajška, pod ktoré sa podpísal aj L. Korec, bolo prvý-krát získanie externého ratingu banky od renomovanej agentúry Fitch, ako aj získanie ratingu od tej istej inštitúcie pre historicky prvotnú emisiu MREL Eligible Dlhopisov, ktorú sa banke podarilo úspešne umiestniť aj na zahraničných kapitálových trhoch a to v objeme 65 miliónov eur.

Banke sa podarilo schváliť aj program pre vydávanie krytých dlhopisov, pričom v tomto roku banka možno vstúpi na zahraničné trhy aj s historicky prvou emisiou tohto produktu v objeme do 500 miliónov eur. „Aktuálne čakáme na priaznivejšie trhové podmienky,“ vysvetľuje L. Korec, ktorý vlani zastrešoval aj predaj podielu 365.bank v Poštovej poisťovni. Proces trval takmer dva roky a bol veľmi náročný, nakoľko dvadsať percent v poisťovni vlastnil aj štát.

 

Automatizácia a robotizácia

Pokiaľ ide o aktivity L. Korca na Back Office, ktoré zastrešuje od roku 2018, vysoká miera manuálne vykonávaných činností, ktoré boli náročné na čas a personálne náklady, viedli k rozhodnutiu robotizovať a automatizovať vybrané procesy a činnosti. „Podiel čisto manuálneho spracovania na početnosť prípadov poklesol z 90 percent pred štyrmi rokmi na približné 30 percent v minulom roku,“ konštatuje CFO spoločnosti.

365.bank, rovnako ako iné inštitúcie, zrýchlila počas pandémie procesy digitalizácie a prehĺbila svoje aktivity vo fintech oblasti. Banka založila 100-percentnú dcérsku spoločnosť a investičnú platformu 365.fintech, cez ktorú podporuje startupy a investuje do nich. Prostredníctvom  fintechu už investovala približne 5,2 milióna eur.

Korec si myslí, že odvodové a daňové zaťaženie na Slovensku je neprimerane vysoké, čím obmedzuje priestor pre vyšší objem investícii do rozvoja, modernizácie a inovácií. To isté platí podľa neho aj o neprimerane vysokom odvodovom a kapitálovom zaťažení bánk.

Pozrite si jeho videovizitku

Zdieľaj článok:

Nominačný formulár CFO roka 2022