Ján Figeľ

Finančný riaditeľ, prokurista, Plastic Omnium Auto Exteriors

Transformácia výroby a rozbeh novej investície priviedli automotive fabriku
v Lozorne do zisku

Finančný riaditeľ Plastic Omnium Auto Exteriors Ján Figeľ je jedným zo siedmich nominovaných na cenu CFO roka 2021.

Výrobca plastových automobilových nárazníkov, ako aj zadných dvier pre SUV – Plastic Omnium Auto Exteriors z Lozorna – ukončil vlaňajšok v čistom zisku 6,45 milióna eur. Spoločnosti sa tak podarilo opäť dostať do čiernych čísiel. Tržby mala na úrovni 251 miliónov eur, pričom ukazovateľ EBITDA jej vzrástol o 63 percent na 25,3 milióna eur. Zisk sa podarilo spoločnosti dosiahnuť najmä optimalizáciou výrobných procesov, posilnením robotizácie a rozšírením aktivít v Hlohovci.

„Uplynulé tri roky boli v spoločnosti Plastic Omnium okrem iného ovplyvnené akvizíciou nového závodu v Hlohovci, jeho zlúčením do existujúcej štruktúry a vybudovaním nových kapacít ,“ hovorí pre TREND Country CFO spoločnosti Ján Figeľ, ktorý tento proces zastrešoval od prvotnej akvizície, cez implementáciu a prevzatie zdieľaných finančných služieb, implementáciu systému SAP a zlúčenie spoločností.

Aj v súvislosti s týmito aktivitami je J. Figeľ tento rok jedným zo siedmich kandidátov uchádzajúcich sa o ocenenie CFO roka 2021. Na túto cenu bol nominovaný už za rok 2017. Vyhlasovateľom súťaže je CFO Club na Slovensku a partnerom je TREND.


Transformácia závodu

Pod Plastic Omnium Auto Exteriors spadá závod v Lozorne, v ktorom firma vyrába pre skupinu Volkswagen (značky Porsche, Volkswagen Seat a Škoda, ako aj závod v Hlohovci, z ktorého odoberá produkty hlavne Stellantis a Jaguar. Závod v Hlohovci pred niekoľkými rokmi firma kúpila od Faurecie. K existujúcej fabrike pristavila novú výrobnú halu, čím jej kapacita vzrástla štvornásobne na 40-tisíc štvorcových metrov. Išlo o investíciu za zhruba 100 miliónov eur. Okrem týchto dvoch závodov má Plastic Omnium Auto Exteriors aj výskumné a vývojové centrum v Lozorne. Spoločnosť má francúzsku matku.

Popri uvedenej akvizícii prebehla v spoločnosti aj významná výrobná transformácia existujúceho závodu v Lozorne, ktorá ho po náročnejšom období priviedla späť k zisku. Dopomohla mu k nemu optimalizácia a digitalizácia výroby, ako aj implementácia robotických montážnych buniek. „Paralelne so zmenami v Lozorne prebiehala výstavba a rozbeh novej výrobnej haly v Hlohovci a rozbeh nových produktov pre nového odberateľa, ktorým je Jaguar Land Rover,“ hovorí J. Figeľ, ktorý mal na starosti nastavenie finančných procesov a podporu procesu získavania stavebných a kolaudačných povolení.


Pomoc regiónu

K ziskovosti výrobného závodu prispela aj optimalizácia výrobných kapacít v Hlohovci a ich efektívnejšie využitie.  V rámci rozširovania musela firma riešiť sanáciu neregistrovanej skládky. V Plastic Omnium Auto Exteriors prebehli aj ďalšie optimalizačné kroky. „Počas pandémie a obdobia nedostatku čipov sme zaviedli sledovanie strát predaja a efektívnosti výroby, čo nám slúžilo k lepšej komunikácii so zákazníkmi pri plánovaní a pokrývaní nákladov,“ konštatuje Country CFO.

Okrem financií, ktoré zahŕňajú účtovníctvo, dane aj controlling, zastrešuje J. Figeľ aj oblasť ITS, teda služby informačných technológií pre Slovensko, pričom ako jediný slovenský prokurista je zodpovedný aj za právne záležitosti súvisiace s akvizíciami, fúziami, stavebnými povoleniami či aplikáciou legislatívnych zmien. Popritom pokrýva aj niektoré aktivity v rámci regiónu a na úrovni celej skupiny, ako sú napríklad školenia pre výrobných riaditeľov či založenie novej právnej jednotky v regióne. Konkrétne išlo o založenie prevádzky v Maďarsku pre nemeckých kolegov, v ktorej J. Figeľ nastavoval právne, finančné a IT procesy. V rámci celoskupinovej transformácie zastupuje slovenský CFO región v oblasti transformácie financií a IT.

Pozrite si jeho videovizitku

Zdieľaj článok:

Nominačný formulár CFO roka 2022