Emerich Šinka

CFO a člen predstavenstva, Bratislavská vodárenská spoločnosť

Bratislavskí vodári optimalizovali procesy, zlučovali firmy a teraz sa tešia
z rekordného zisku

Finančný riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Emerich Šinka je jedným zo siedmich nominovaných na cenu CFO roka 2021.

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) už niekoľko rokov kontinuálne zvyšuje svoje ročné tržby. V minulom roku sa jej však podarilo dosiahnuť aj mimoriadne vysoký zisk. Odkedy sa stal v roku 2019 jej finančným riaditeľom Emerich Šinka, verejný podnik sa dostal zo straty tri milióny eur do zisku 2,6 milióna eur a vlani až na úroveň 6,8 milióna eur.

 

Finančný riaditeľ vodárenskej spoločnosti E. Šinka je tento rok jedným zo siedmich nominovaných na cenu CFO roka 2021, ktorej vyhlasovateľom je CFO Club na Slovensku a partnerom TREND. Okrem celej finančnej oblasti firmy má E. Šinka na starosti aj správu majetku. Celkovo pod neho spadá približne 70 zamestnancov.

 

Pri nástupe do funkcie si nový CFO stanovil tri priority – vyriešenie servisnej dcérskej spoločnosti Infraservices, ktorej 49 percent akcií vlastnil Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka, zníženie investičného dlhu a optimalizáciu všetkých procesov, ktoré spadajú pod jeho oblasť. Zároveň v roku 2021 inicioval rokovanie s  Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ohľadom Stratégie pre nové regulačné obdobie 2023 – 2027.

 

 

Problémové Infra Services

 

„Odkúpením podielu v roku 2020 v Infra Services, cez ktorú si BVS v minulosti za nie priaznivé ceny outsourcovala služby, sa podarilo dosiahnuť zásadné úspory pri obstarávaní služieb, materiálov, ako aj investičných celkov,“ hovorí pre TREND E. Šinka a dodáva, že investícia do tohto projektu, ktorá bola v objeme 10,5 milióna eur, sa spoločnosti už vrátila. Následne v roku 2021 došlo k zlúčeniu spoločnosti Infra Services s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

 

Zníženie investičného dlhu, ktorý BVS má, nie je podľa CFO možné riešiť inak než zmenou regulačnej politiky. BVS môže realizovať investície len vo výške vygenerovaného operatívneho peňažného príjmu, čo však dnes platná regulácia výrazne obmedzuje a preto je na mieste tento prístup zmeniť. V prípade vzniknutej potreby majú vodári k dispozícii úverový rámec od CEB 50 miliónov eur. Pri refinancovaní existujúceho úveru 60 miliónov eur sa E. Šinkovi podarilo dosiahnuť fixnú sadzbu 0,59 percent ročne na 25 rokov, čím firme výrazne ušetril peniaze.

 

Po nástupe do funkcie urobil CFO aj analýzu investičných potrieb, nastavil procesy posudzovania investičných priorít a zmenil proces ich prípravy. „Vo veľmi krátkom čase sa nám podarilo zaradiť na zoznam investícií napríklad dve časti rekonštrukcie kostrovej vodovodnej siete, ktoré sú už v procese realizácie, a zabezpečiť zdroje na dlho odkladanú výstavbu vodovodov v troch obciach na Záhorí.

 

V súčasnosti pripravuje BVS a Asociácia vodárenských spoločností v spolupráci s PwC podklady pre ÚRSO, ktoré budú kľúčové pri rozhodovaní o novej regulačnej politike pre roky 2023 až 2027 a budú podľa E. Šinku prínosom pre celý sektor vodárenstva na Slovensku.

 

 

Úspory z optimalizácie

Pokiaľ ide o priority v oblasti optimalizácie procesov, hlavnými piliermi budú oblasti vymáhania pohľadávok, digitalizácie všetkých účtovných procesov, ako aj digitalizácia majetku a následné prepojenie s informačnými systémami. „Týmito krokmi dosiahneme efektívnejšiu správu nehnuteľného majetku, ktorá bude založená na práci s presnými informáciami. Pôjde o prechod z takpovediac ad hoc údržby a servisu na riadenú a prediktívnu údržbu, čo sa premietne do nárastu efektívnosti a úspory až o dvadsať percent,“ prezrádza CFO bratislavských vodárov.

 

V otázke zamestnanosti dochádzalo v uplynulých rokoch na finančnom úseku BVS približne k desaťpercentnej fluktuácii, čo však bolo spôsobené kúpou Infraservices a následným zlúčením spoločností. „V rámci predstavenstva sme sa zhodli na tom, že budeme zamestnancov motivovať najmä prostredníctvom podpory zvyšovania odbornosti a vzdelávania či zapájania sa do inovatívnych celofiremných projektov,“ uvádza E. Šinka. BVS má aj svoj samostatný vzdelávací program Modrá škola, ktorý sa zameriava na všetkých typoch škôl na šírenie vedomostí nielen o ekológii, ale aj procese výroby, distribúcie a čistenia vody.

Pozrite si jeho videovizitku

Zdieľaj článok:

Nominačný formulár CFO roka 2022