Softvérová firma Asseco CE sa v pandemickom roku zamerala na zvýšenie efektivity

Pri financovaní využívame synergie naprieč celou firmou, hovorí finančný riaditeľ skupiny Asseco CE Branislav Tkáčik, ktorý je nominovaný na CFO roka 2020.

Spoločnosť Asseco pôsobí na trhu už 30 rokov. Začínala na Slovensku ako poskytovateľ IT riešení v bankovníctve, ku ktorým pridala iné segmenty, a zároveň sa rozšírila na ďalšie trhy. Dnes je skupina Asseco CE aktívna v ďalších siedmich európskych štátoch, ale projekty realizuje aj v Afrike či Ázii a zamestnáva viac ako 3 200 ľudí. Vlaňajší rok skupina ukončila s poklesom tržieb na 297 miliónov eur, no vďaka zníženým nákladom si udržala úroveň čistého zisku 36 miliónov eur.

Kľúčový muž financií v Assecu Branislav Tkáčik je vo firme stálicou, pôsobí v nej už viac ako dve dekády. Dnes zodpovedá za nové investície a akvizície, finančnú stránku celej skupiny v CE a vedie tím skúsených ľudí. B. Tkáčik je nominovaný na cenu CFO roka 2020. Vyhlasovateľom trinásteho ročníka ankety o najlepšieho finančného riaditeľa je CFO Club a týždenník TREND.

Veľká zodpovednosť

Hlavnú zodpovednosť má B. Tkáčik za zabezpečenie financovania celej skupiny Asseco Central Europe a jej hladký chod. „Základným pravidlom v našej skupine je, aby každá spoločnosť bola schopná pokryť svoje potreby financovania v prvom rade vlastnými silami,“ vysvetľuje finančný riaditeľ. Pri zaisťovaní financovania vedia v Assecu synergicky využiť to, že skupina funguje vo forme viacerých vzájomne pospájaných dcérskych firiem. Dohodovanie  najlepších podmienok s bankami je neoddeliteľnou súčasťou práce CFO.

Firma v súčasnosti nezaháľa ani s investíciami. B. Tkáčik viedol prípravu a zabezpečenie financovania novej budovy firmy v Bratislave. Dobrým manažmentom financií dokázal pri tridsaťmiliónovej investícii ušetriť až milión eur, ktoré mohli použiť v rámci rozpočtu projektu na zvýšenie kvality nového pracovného priestoru a zníženie nákladov na budúcu prevádzku.

Skupina Asseco pokračuje vo svojom rozvoji. „Pripravujeme vytvorenie spoločného vnútorného finančného servisného strediska, ktoré chceme začať realizovať v tomto roku,“ vysvetľuje B. Tkáčik. Cieľom je zabezpečiť jednotný prístupu k finančným procesom a vytvoriť synergie pri zabezpečení prevádzky.

Základom sú ľudia

Ak chce firma uspieť, musí pracovať ako jeden tím a ťahať za jeden povraz. Presne túto stratégiu na svojom oddelení presadzuje aj B. Tkáčik. „Postupne sa snažíme  rozdeliť zodpovednosti medzi kľúčových manažérov a tímových lídrov tak, aby sme zabezpečili kontinuitu aj v prípade odchodov,“ vysvetľuje svoj prístup.

S príchodom pandémie sa však priority posunuli. Počas prvej a druhej vlny spojenej s celoplošnými lockdownami sa v Assecu okrem plánovaného ďalšieho rozvoja biznisu zameriavali na zefektívnenie prevádzky pri zabezpečení pandemických opatrení.

Práve s lockdownami a protipandemickými opatreniami sa spájajú niektoré ťažkosti, ktoré firma dodnes musí riešiť. „Museli sme prispôsobiť pracovné postupy na zmiešané fungovanie čiastočne v kanceláriách a čiastočne na home office. To vyvolalo dodatočné náklady na technické vybavenie a zároveň to v niektorých prípadoch znižuje reálnu efektivitu práce,“ upozorňuje B. Tkáčik.

„Výpadky spojenia, nedostatočná kvalita pri online mítingoch a podobne v praxi znamenajú, že na udržanie celkovej efektivity a ziskovosti musíme vynaložiť viac pracovného času a ľudskej energie.“

Ako finančný riaditeľ je B. Tkáčik zodpovedný aj za sledovanie tohto aspektu fungovania firmy a hľadanie najlepších spôsobov, ako udržať zamestnancov motivovaných a firmu v zisku.

Snaha o férový prístup

Fluktuácia zamestnancov dosiahla vo finančnom tíme Asseca minulý rok až pätnásť percent. Za vysokým číslom však boli najmä odchody do dôchodku a krízový pandemický rok. Dlhodobo je však fluktuácia vo firme nižšia a stabilná. Práve stratégia rozkladania zodpovednosti na viacerých kľúčových ľudí sa tak s odchodom tých najskúsenejších firme oplatila.

Získavať a udržať talenty sa B. Tkáčik a s ním celá firma snažia najmä férovým prístupom ku kolegom. „Najúčinnejšie motivačné nástroje sú dobre nastavené pracovné podmienky, vyvážené odmeňovanie a priestor na účinnú komunikáciu,“ hovorí o svojom prístupe manažér. Okrem každodenného kontaktu s kolegami sa snažia zbierať od zamestnancov spätnú väzbu aj prieskumami. V nich zamestnanci odovzdávajú manažmentu firmy  svoje pripomienky a komunikácia tak funguje obomi smermi.

Autor: Juraj Medvec, TREND

Asseco sa v pandemickom roku zameralo na efektivitu | TREND

Nominačný formulár CFO roka 2022