Kramáriková
Eva Kramáriková
Sauer-Danfoss

Eva Kramáriková si dnes užíva dôchodok, ale v čase, keď získala ocenenie CFO roka, všetkými silami vzdorovala dôsledkom finančnej krízy. Výrobca priemyselných pohonov Sauer-Danfoss zaznamenal polovičný prepad obratu a snahou bolo udržať výrobu na Považí aj napriek veľkej konkurencii nákladovo atraktívnejších krajín. Séria protikrízových opatrení zabrala. „Poučili sme sa, že na ekonomické hodnoty treba mať rovnako kritický meter počas krízy, ale aj v časoch hojnosti“, spomína E. Kramáriková. Firma sa sústredila na lean projekty vo výrobe i administratíve a na zlepšenie produktivity nasadila digitálne technológie. Dnes je vďaka tomu Sauer-Danfoss lídrom priemyslu 4.0. „Takisto ma veľmi teší, že z môjho tímu vzišlo veľa mladých finančníkov. Vidieť, ako sa im darí aj naďalej, je pre mňa veľkou satisfakciou“, hovorí E. Kramáriková.

Nominačný formulár CFO roka 2022