Nominačný formulár

Daniel Bekeš

daniel bekes
Daniel Bekeš
Embraco Slovakia s.r.o.

Daniel Bekeš zodpovedá za finančnú a kontrolingovú oblasť pre jednotky Embraco v regióne EMEA, plní funkciu regionálneho a lokálneho finančného riaditeľa v Embraco Slovakia. Zdôrazňuje podporu digitalizácie a Priemyslu 4.0, ktorý udrží zamestnanosť vysoko kvalifikovaných ľudí.

V rámci Embraca vedie tím dvanástich ľudí, s ktorými v roku 2019 pracoval na zavedení inovačných prístupov, ktoré boli reakciou na nové podmienky podnikateľského prostredia a trhu. Okrem iných projektov, naštartovali projekt Simplicity, ktorý zmapoval straty v oblasti procesov administratívnych a nepriamych nákladov v hodnote 2,5 milióna eur. V apríli 2019 vytvorili interný tím a v priebehu šiestich mesiacov sa im podarilo eliminovať straty v hodnote jedného milióna eur, pričom ďalej pracujú na zvyšných 1,5 milióna eur.

V spoločnosti Embraco pracuje ako finančný riaditeľ od apríla 2018. Embraco Slovakia je výrobný závod zameraný na výrobu kompresorov hlavne pre komerčné aplikácie a približne 70 percent jeho produkcie je umiestnené na trhoch EMEA regiónu a zvyšok putuje k zákazníkom v Severnej Amerike a Ázii.

Nominačný formulár CFO roka 2022